หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้จัดทำ

นายชะเลงศักดิ์ เชื้ออรวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา    
ประวัติการรับราชการ    
เครื่องราชอิสริยาภรณ์    
เกียรติคุณที่ได้รับ    
หน้าที่ปฏิบัติการสอน    
หน้าที่ครูที่ปรึกษา    
ตารางสอน    
Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile

http://www.sainampeung.ac.th