โรงเรียน | ประวัติโรงเรียน | ข้อมูลโรงเรียน | ทำเนียบผู้บริหาร | วิสัยท้ศน์ | บุคลากร | แผนที่ | ติดต่อโรงเรียน | ติดต่อครูชะเลงศักดิ์


    สถิติผู้เข้าชม

Sainampeung

เรียนสังคมศึกษา : ครูชะเลงศักดิ์

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ชนะตนนั่นแลดีกว่า

ข่าวสารสายน้ำผึ้ง


สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี

คำอ่าน สุขา สังฆัสสะ สามัคคี

คำแปล ความพร้อมเพรียงของหมู่ ก่อให้เกิดสุข

บรรณานุกรม

ติดตามข่าวสาร