สังคมศึกษา

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
สงวนลิขสิทธิ์ 2005 Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung school
ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ โดยให้เกียรติ

หน้าแรก
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile