โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
หน้าแรก  
คำอธิบายรายวิชา  
มาตรฐานการเรียนรู้
แผนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศาสนาจริยธรรม
ความรู้เป็นทรัพย์อนันต์สำคัญกว่าคือปัญญาที่นำไปใช้
สงวนลิขสิทธิ์ 2005 Chalengsak Chuaorrawan SainampeungSchool
ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ โดยให้เกียรติ

Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel : 089-200-7752 mobile